NOMP
steneum
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
SiYzPXpqy75ytaMWAqDmsTANXJ621Uc2jD 2580000 0 100% 563.61 MH
SeTQ6ohhyKZ2tNQPDDA6PbSuVNotEr8sP2 25 0 100% 5.67 KH